Herbacos Recordati s.r.o.
Dolnoměcholupská 1418/12
102 00 Praha 15, Česká republika

+(420) 227 200 722,
+(420) 227 200 777
recordati@recordati.cz
www.recordati.cz

    V případě, že chcete nahlásit nežádoucí účinky léku, klikněte zde.

    Poskytnutím osobních údajů prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře potvrzuji, že jsem se seznámil/a s informacemi o zpracování osobních údajů, které jsou k dispozici zde.

    Vyplněním kontaktních údajů souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (“GDPR”) a se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Udělení souhlasu je dobrovolné a může být kdykoli bezplatně na adrese správce odvoláno.